Kotisivujen modernisointi, Offlex Oy

Toteutimme Offlexille kotisvujen modernisoinnin. Offlexilla oli jo entuudestaan olemassa tarvittava sisältöaineisto, joten meidän työksemme jäi uuden sivuston visuaalisen ilmeen suunnittelu ja käytettävyyden parantelu. Osaa kuva-aineistosta jouduttiin myös hieman muokkaamaan uutta sivustoa varten.

Back to top