Verkkosivujen optimointi, Vantaan musiikki

Toteutimme Vantaan musiikille verkkosivujen optimoinnin, joka paransi samalla sivujen hakukonelöydettävyyttä. Optimointi sisälsi puuttuvien metatietojen lisäykset ja kuvien optimoinnit, eli kuvien puuttuvien alt-tagien lisäämisen ja kuvien koon optimoinnin.

Alt-tagin (alternative attribute), eli kuvan vaihtoehtoisen ominaisuuden, tarkoituksena on kertoa hakukoneilla, mitä kuvassa on ja selittää, mikä sen tarkoitus sivustolla on. Alt-tagia tarvitaan selittämään verkkosivun kuva-aineiston tarkoitusta, sillä hakukoneet lukevat sivustojen tietoja HTML-tekstiformaatissa. Alt-tagit eivät näy sivuston käyttäjille.

Kuvien koon optimointia tehdään, jotta sivuston latausajat pysyisivät nopeana ja sivusto kävijöille mukavana käyttää. Sivuston latausajat vaikuttavat käyttäjäystävällisyyteen, mutta myös hakutuloksiin, sillä mm. Google arvottaa hakutuloksissaan erityisesti sivuston käytettävyyttä ja huomioi latausajat.

Back to top