Custom
WordPress-lisäosat

Toteutamme tarvittaessa vaativampia modifiointeja WordPress- ja WooCommerce-sivuille sekä räätälöityjä lisäosia.

Kustomoitua kokemusta

WordPress ja WooCommerce sallivat hyvin laajamittaisesti sivuston kehittämisen ja tarvittaessa sivuille voidaan myös toteuttaa räätälöityjä lisäosia tai olemassa olevaa lisäosaa mukauttaa vastaamaan paremmin käyttötarpeita.

WordPress-lisäosat voivat olla joko hyvin simppeleitä, eivät visuaalista käyttöliittymää omaavia lisäosia, jotka mahdollistavat jonkin halutun toiminnon sivuilla, jota ei muutoin järkevästi saisi toteutettu. Normaalisti WordPress- ja WooCommerce-lisäosat ovat kuitenkin ainakin jonkin asteisen asetusvalikon omaavia, suurempia toiminnallisuuksia tuovia lisäpalikoita.

Custom lisäosasta, joka omaa isommin visuaalista käyttöliittymää ja muuttaa merkittävästi toimintoja, hyvänä esimerkkinä toimii esimerkiksi toteuttamamme tilaushälytys ja hallinta lisäosa WooCommercelle, joka tekee uusista WooCommerce tilauksista äänihälytykset ja antaa suoraan hälytyksestä valita ennalta määritetyt toimenpiteet, tässä tapauksessa tilauksen toimitusajan.

Sivuston laajamittaisemmasta räätälöinnistä esimerkkinä toteuttamamme ravintoloiden verkkokauppa kokonaisuus. Kyseiseen verkkokauppa ratkaisuun olemme itsekehittäneet tilaushallinta järjestelmän, eli WooCommerce-lisäosan. Myös verkkokaupan toiminnallisuudet on modifioitu, kuten myös sähköpostit ja kuittitulostimen kuittipohja, jotta se on mahdollisimman selkeä keittiölle ja yhteensopiva normaalien kuittitulostinten paperin leveyden kanssa.

Koska WordPress ja WooCommerce perustuvat avoimeen lähdekoodiin, on yleisesti ottaen sivustoa mahdollista muokata kaikilta osiltaan.

Olemassa olevaakin voidaan kehittää

Valmiita jo olemassa olevia WordPress-lisäosiakin voidaan kehittää. WordPress-lisäosan kehittämisellä tarkoitetaan jo olemassa olevan lisäosan räätälöintiä siten, että sillä saadaan toteutettua jokin siitä vielä puuttuva toiminnallisuus tai lisäosaa räätälöidään vastaamaan paremmin jotain tiettyä käyttötarkoitusta.

Monesti olemassa olevan lisäosan kehittäminen onkin se paras vaihtoehto edetä. Tällöin kyseeseen tulee siis WordPress-sivuston räätälöinti tai WooCommerce-kaupan räätälöinti. Tämän jälkeen kartoitetaan parhaat mahdolliset valmiit lisäosat, joita muokkaamalla saavutetaan haluttu lopputulos. Tällöin lisäosaa ei tarvitse rakentaa kokonaan uudestaan ja sivuston päivitykset sujuvat helpommin.


Toteutettuja projekteja


Yhteystiedot Antti

Tarvitsetko WP-lisäosan

tai sivuston räätälöintiä?

Ota yhteyttä – käydään läpi tavoitteesi ja rakennetaan parhaiten juuri sinun toimintaasi palveleva kokonaisuus