Räätälöity verkkokauppa Elokunnolle. Elokunto myy senioreille suunniteltuja liikuntapalveluita, joten verkkokaupan käyttöliittymän suunnittelua on ohjannut nimenomaisesti seniori kohderyhmä.

Verkkokauppa on toteutettu WooCommercella, jota olemme modifioineet vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeita. Muutamia verkkokauppaan tehtyjä muutoksia ovat:

WooCommercen sähköpostit:

 • Sähköpostien ulkoasu ja sisältö:
  • Sähköposteihin luotiin painikkeet ja videolinkit, ulkoasu tyyliteltiin yrityksen ulkoasun mukaisesti ja sisällöt muokattiin vastaamaan paremmin tarpeita.
 • Sähköpostien lähetys:
  • WooCommercen sähköpostien lähetyksen logiikan mukauttaminen siten, että:
   • Kun asiakas tilaa vain palvelun -> Lähtee asiakkaalle tilausvahvistus, eli kuitti, jonka jälkeen hetken kuluttua automaattisesti palvelun käyttöönotto viesti -> Palvelun käyttöönotto viestissä on linkkipainike esitietokyselyyn.
   • Kun asiakas tilaa vain tuotteen -> Lähtee asiakkaalle tilausvahvistus, eli kuitti -> Kun tuote toimituksessa, saa asiakas tästä vahvistuksen.
   • Kun asiakas tilaa palvelun sekä tuotteen -> Lähtee asiakkaalle tilausvahvistus, eli kuitti, jonka jälkeen hetken kuluttua automaattisesti palvelun käyttöönotto viesti -> Palvelun käyttöönotto viestissä on linkkipainike esitietokyselyyn -> Kun tuote toimituksessa, saa asiakas siitä vain tuotetta koskevan tiedon, että tuote on nyt toimituksessa.

Sähköpostin esitietokysely on Formfacadella toteutettu lomake, johon toteutimme WooCommerce integraation. Sähköpostista avautuva kysely sisältää siis piilotetun kentän, joka sisältää asiakkaan ID:n, jonka avulla tunnistetaan, kuka asiakas kyselyn on täyttänyt ja näin palvelun käyttöön vaadittava testi voidaan suorittaa ja toimittaa automatisoidusti.

WooCommercen statukset:

 • Toteutimme statukset kustomoidusti:
  • Jos tilauksella vain palvelu -> Siirtyy automaattisesti valmistunut tilaan.
  • Jos tilauksella vain tuote, tai tuote sekä palvelu -> Siirtyy automaattisesti tilaan ”Tuote odottaa käsittelyä”.

Paytrail for WooCommerce -lisäosan räätälöinti:

 • Toistuvaismaksujen osalta, eli käytettäessä WooCommerce Subscriptions -lisäosaa, ei maksutavoissa ollut halutulla tavalla selkeää opastusta, kuinka korttitiedot lisätään, joten räätälöimme lisäosan seuraavan kuvan tavalla, jotta vaihe toimisi kolmiportaisena:

Ensiksi käyttäjää pyydetään siis luomaan käyttäjätili tai kirjautumaan sisään, sitten lisämään korttinsa, jonka jälkeen suorittamaan tilaus loppuun. Näin asiakas opastetaan tehokkaammin ja selkeämmin läpi prosessin.

Verkkokaupassa on myös räätälöity WooCommercen kiitos tilauksesta sivua ja siirretty kupongin täyttö kohta osaksi tilauksen tiedot kenttää.

Samankaltaiset julkaisut