MOBIILISOVELLUKSET

Rakennamme asiakkaalle räätälöityjä mobiilisovelluksia ja tuotamme myös omia ratkaisuja

MOBIILISOVELLUKSET

Toteutamme mobiilisovelluksia, jotka toimivat sekä Android- että IOS-järjestelmissä. Teemme myös selainpohjaisia sovelluksia. Mobiilisovelluksen tarve on aina syytä kartoittaa huolellisesti ja arvioida paras tapa toteuttaa sovellus, sillä sovellus voidaan toteuttaa eri tavoin ja valittu toteutustapa vaikuttaa myös oleellisesti kustannuksiin. Alta löydät hieman tietoa eri tavoista toteuttaa sovellus.

Miten mobiiliapplikaatiot toteutetaan?

Toteutamme sovelluksia natiivina eli alustakohtaisina, Xamarin.Forms - sovelluskehyksellä sekä selainpohjaisina. Alla kerromme lyhyesti, mitä eri toteutustavat tarkoittavat.

Natiivisovellus

Sovelluksen toteuttaminen natiivina on kaikista työläintä, sillä sovellus joudutaan tekemään erikseen kullekin alustalle. Natiivina toteutettu sovellus on kuitenkin suorituskyvyltään kaikista tehokkain ja sitä voidaan räätälöidä ja mukauttaa tehokkaasti. Natiivisovellus mahdollistaa myös kaikkien laiteominaisuuksien käytön (esim. kameran, sijainnin tai puheentunnistuksen).

Cross-platform sovellus

Xamarin.Forms - sovelluskehyksellä voidaan sovellukset toteuttaa yhtenäisellä koodipohjalla ja kääntää sopiviksi useille eri alustoille (Android, IOS, Windows). Tämä nopeuttaa sovelluksen kehitystä huomattavasti verrattuna täysnatiivisovelluksen kehittämiseen. Samoin sovelluksen ylläpito on helpompaa ja tehokkaammin hoidettavissa, sillä se voidaan tehdä keskitetysti. Sovelluskehyksellä tehtäessä, alustakohtaisten erojen takia, ei tietyille ominaisuuksille välttämättä saada tukea. Tämä toteutustapa sopii kuitenkin erinomaisesti moniin tarpeisiin.

Selainpohjainen sovellus

Mobiilisovellukset voidaan toteuttaa myös selainpohjaisina. Selainpohjaisena applikaatioiden luominen on kaikista edullisinta ja nopeinta. Sovellusta ei toimiakseen myöskään tarvitse julkaista sovelluskaupassa. Selainpohjaisen applikaation julkaiseminen sovelluskauppaan on kuitenkin mahdollista. Näin toteutettuna kyseessä on kuitenkin web-applikaatio, joten mobiililaitteen ominaisuuksia ei voida hyödyntää tehokkaasti, kuten aikaisemmissa vaihtoehdoissa. Tämä toteutustapa sopii kuitenkin erinomaisesti pienempiin ja viestinnällisiin tarpeisiin, joiden kehityskustannuksissa halutaan säästää.

Kerro ideasi ja tarpeesi meille. Katsotaan yhdessä, miten idean kanssa olisi parasta edetä.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä niin keskustellaan!

Back to top